W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

Subsidieadvies

Het genereren van financiële middelen is de core business van W&B Consultants. De medewerkers hebben gezamenlijk ruim 25 jaar ervaring in de volle breedte van dit werkterrein. Onze kracht is dat wij integraal mee kunnen denken in de kansen die er liggen en derhalve vanuit meerdere invalshoeken uw project kunnen benaderen. Wij bekijken daarbij kritisch naar uw projectaanpak en –partners en kunnen u begeleiden bij het versterken van uw consortium en het uitstippelen van uw visie en strategie. Organisaties waarvoor wij werken:

  • Gemeenten
  • Bedrijven
  • Woningcorporaties
  • Zorginstellingen
  • Stichtingen / Verenigingen

Wij nemen u in onze werkzaamheden zoveel mogelijk werk uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen core business. Wij verzorgen de projectplannen, werken de volledige aanvragen uit en blijven betrokken gedurende het verantwoordingsproces. Door ons uitgebreide netwerk kunt u in vol vertrouwen de financiële kant van uw project aan ons overdragen.

Fondswerving

Voor niet-winstbeogende instellingen, zoals stichtingen en verenigingen, doen wij een beroep op de vele fondsen, die er zijn, om projecten mogelijk te maken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid, ouderen, mensen met een beperking etc. Scholen helpen wij bij het realiseren van hun speelplein. Tal van dorpshuizen en Kulturhusen hebben wij al mede mogelijk gemaakt.

Verzorgen van overige financieringen

Naast subsidies en fondsbijdragen zijn er voor bedrijven vaak ook mogelijkheden om met behulp van kredieten een project te realiseren; denk aan MKB- borgstellingskredieten, revolving funds en financieringen. W&B Consultants kan bedrijven ondersteunen bij het aanvragen van deze financieringen.

Businessplan ontwikkeling

Voor diverse ondernemers ontwikkelen wij een businessplan of bieden ondersteuning bij de uitwerking ervan. Wij denken mee bij het maken van keuzes bij producten, diensten, markten, klanten, kanalen, prijsstelling etc. Hierbij maken wij direct de vertaalslag naar de financiële gevolgen en het vinden van financiers om uw idee werkelijkheid te laten worden. Dit is mede gebaseerd op onze contacten bij banken, financiële instellingen en investeerders. Als onderdeel van het businessplan wordt ook meegedacht over marketing.

Projectmanagement

Zodra de financiering van uw project rond is, kunt u starten met de uitvoering. W&B Consultants kan vanwege haar betrokkenheid bij ideevorming en het aanboren van de geldstromen de taak van projectmanager overnemen, dan wel een ondersteunende rol vervullen bij het managen van uw project, zodat het voor u beheersbaar blijft. Denk hierbij aan het waarborgen van de planning, bewaken van budgetten, organiseren en leiding geven aan vergaderingen, communiceren met partners, afronden van het project, contact onderhouden met financiers, evalueren van het project en het eventueel geven van opvolging aan het project.

Projectadministraties

Subsidiegevers en fondsen eisen vaak een eindrapportage met een financiële verantwoording, al dan niet gecontroleerd door een accountant. Een goede projectadministratie is daarvoor onontbeerlijk. W&B Consultants kan de projectadministratie verzorgen, de eindrapportages opstellen en het controledossier ten behoeve van de accountant gereed maken, zodat de inzet van de accountant qua tijd beperkt kan blijven.

Innovatiemanagement

W&B Consultants helpt bij het ontwikkelen van creatieve ideeën; we verzorgen voor bedrijven de aanvragen op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO en RDA); we helpen bij de marktintroductie door het verzorgen van aanvragen Innovatie box (minder vennootschapsbelasting).
Creatieve instellingen helpen wij middels het aanvragen van subsidies en fondsbijdragen om hun nieuwe producties te realiseren.

Begeleiding internationaal ondernemerschap

In een globaliserende maatschappij gaan ook steeds meer ondernemers hun kansen over de grens beproeven. In het kader van internationaal ondernemen kunnen wij de financieringsmogelijkheden voor u onderzoeken. En daar waar ondernemers willen investeren in het buitenland, zijn wij op de hoogte van de kansen die er liggen om financieringen aan te spreken om het project van de grond te krijgen. Als onderdeel van het uitwerken van uw ideeën kijken wij ook of we het innovatieproces kunnen versnellen door het creatieve vermogen van de organisatie een impuls te geven.

Juridisch advies bij bestemmingsplannen

Soms is een project alleen te realiseren na een wijziging van het bestemmingsplan; denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een bedrijf, een bedrijfsverplaatsing en dergelijke. W&B Consultants kan u helpen dat traject soepel te doorlopen.

Juridisch advies bij bezwaarprocedures

Soms valt een besluit over subsidieverlening in uw nadeel uit. Dan is het verstandig te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bezwaar en beroep. W&B Consultants heeft de juridische kennis en ervaring om u daarbij te ondersteunen. Wij kunnen u adviseren over de haalbaarheid van een bezwaar- en beroepschrift maar wij kunnen dat ook voor u opstellen en wij kunnen uw zaak op een zitting bepleiten. Ook bij afwijzingen van fondsaanvragen kan het soms zinvol zijn om een herziening aan te vragen. Ook hierbij kan W&B Consultants u helpen. In beide situaties hebben wij voor cliënten in het verleden alsnog een positief resultaat bereikt.