W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

ECOVAT®: Total Energy System

Voor Ecovat Werk BV

Ecovat Werk BV

Doel van het project was het realiseren van een prototype voor een gebiedsgericht total energy system bestaande uit een opslagvat voor thermische energie, gekoppeld aan een hybride smart micro grid. Uiteindelijk doel is een 100% duurzame energievoorziening op gebiedsniveau (woonwijk 200-400 woningen) mogelijk maken.

Aanleiding hiervoor vormt de mismatch tussen aanbod van duurzame energie (zon en wind) en energiebehoefte. “storage is the missing link”. Ecovat biedt de oplossing op het gebied van opslag en middels een hybride smart micro grid wordt de opslag gekoppeld aan zowel de aanbod als de vraagkant van energie op wijkniveau.

Er is gebruik gemaakt van regeling TKI Energo; Topsector Energie.