W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

Inrichting Kleinschalig Woonproject voor jongeren met ASS

Voor Stichtingen Jovo & Woondroom

Stichtingen Jovo & Woondroom

Personen met een stoornis binnen het autisme spectrum hebben extra ondersteuning nodig op hun weg naar zelfstandigheid; een passende en veilige woonomgeving is hierbij van groot belang.

Dit project betreft een vorm van intensief begeleid zelfstandig wonen. Bewoners wonen allen in een eigen appartement en ontvangen begeleiding en ondersteuning die volledig is afgestemd op hun individuele behoeften. Een belangrijk aspect hierbij is dat veel aandacht besteed wordt aan het structureren van de sociale activering van de afzonderlijke bewoners binnen de groep.

Het concrete doel van het ouderinitiatief is een kleinschalige woonvorm te realiseren in Veldhoven (Noord-Brabant). Het is duidelijk dat de jongeren niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Ze zullen altijd afhankelijk blijven van begeleiding en zorg. Het uiteindelijke doel is om de kinderen een eigen plek te geven, zodat zij op hun eigen manier volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Voor dit initiatief heeft W&B de subsidies en fondsen gegenereerd om de gemeenschappelijke ruimten in te richten.

Fondsen: 

NSGK, FVG etc.