W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

Leer-/werkbakkerij Behouden Vaert

Voor Behouden Vaert

Grote groepen jongeren verliezen de aansluiting met de maatschappij. Hun talenten gaan verloren. Daar lijden zij zelf onder en daar lijdt hun omgeving onder. Het reguliere onderwijs, de overheid, hulpverleningsinstanties, het bedrijfsleven en hun familie willen hen maar al te graag helpen, maar slagen daar op dit moment onvoldoende in. Deze jongeren verlaten de school veelal voortijdig en zonder startkwalificatie.

Behouden Vaert is een ‘leer-/werkbakkerij’, een bakkerij die brood verkoopt en een lunchroom biedt voor particulieren en zakelijke klanten, inclusief afhaal en bezorgservice. Een bakkerij met een speciale doelstelling. Wij hebben tot doel jongeren een opleidings- en ervaringsplek te bieden. Jongeren die om wat voor rede dan ook tussen ‘de wal en het schip zijn geraakt’, een nieuwe kans en een nieuwe start verdienen en hierin begeleid worden. Denk aan jongeren die in diverse overheidsregelingen geraakt zijn zoals Wajong.

Voor dit initiatief heeft W&B de subsidies en fondsen gegenereerd om de de bakkerij van nieuw materiaal te voorzien, alsmede trajectbegeleiding in de pilotperiode te financieren.

Regelingen:

Stichting DOEN en Instituut GAK