W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

MFC ‘t Einder

Voor Stichting Sociaal Cultureel werk Someren Eind

Als onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan is er een nieuw multifunctioneel centrum gerealiseerd in Someren-Eind. Daar worden een grote hoeveelheid functies in ondergebracht, zodat een groot deel van alle stichtingen en verenigingen hun activiteiten onder 1 dak uit kunnen voeren.

Om de dorpsvisie te verwezenlijken is een centrale voorziening belangrijk waar alle burgers voor hun activiteiten terecht kunnen. Een belangrijke voorziening voor jong en oud. De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen zijn in de ogen van de burgers onlosmakelijk verbonden aan een gemeenschapshuis.

Fondsen: VSBfonds, Oranje Fonds, ONA, Rabobank, RCOAK, PINKNR, Skanfonds e.o.