W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

SMART: het verzilveren van kennis, via kunde naar kassa in het MKB

Voor Sports & Technology

In de afgelopen jaren heeft het domein sport en technologie in de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch een steeds belangrijker positie opgebouwd. Leidend daarin is de samenwerking tussen partijen in de zogenaamde gouden driehoeken van sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met de Stichting Sports & Technology als aanjager en coördinator heeft dat inmiddels geleid tot de vorming van een netwerk van ruim 100 bedrijven, sportgerichte kennispartijen (Fontys, TU/e e.a.) en Brabantse field labs op de 7 Brabantse kernsporten én field labs op aangepast sporten en sport en beweeg.

Doel van het project was om een business development plan op te implementeren voor sport innovatie in Brabant. Daarbij ging het o.a. om het tot stand brengen van projecten op het snijvlak van technologieontwikkeling en toepassing Bottleneck bij bovenstaand proces is dat bedrijven, kennisinstellingen en fieldlabs met elkaar in contact moeten worden gebracht. Het faciliteren van deze trajecten zodat er ook daadwerkelijk producten geproduceerd en op de markt gebracht kunnen worden is van groot belang.

Er is gebruik gemaakt van regeling OPZUID (EFRO/EU)