W&B Consultants

Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van uw project

Speeltuin Ommele Bommele Vollekien Urk

Voor buurtvereniging Ommele Bommele Vollekien

Toen de speeltuin door de gemeente Urk werd weggehaald, omdat deze niet meer aan de veiligheidseisen voldeed, was de buurt in de veronderstelling dat er wel wat nieuws voor terug zou komen. Helaas was dat niet zo. De gemeente was van mening dat de buurt nu zelf met een initiatief moest komen.

Kinderen uit de buurt hebben vervolgens tekeningen gemaakt om aan te geven welke speelvoorzieningen zij graag in de tuin wilden. Ook werden er door de kinderen en ouiders acties op touw gezet. Dit was echter onvoldoende om de speeltuin te realiseren. 

W&B Consultants heeft hen begeleid bij het gehele traject tot en met de verantwoording naar de fondsen. 

Op 9 oktober 2020 kon de speeltuin geopend worden. De buurt is ontzettend blij met de nieuwe speeltuin en ziet dat deze dagelijks intensief gebruikt wordt door de kinderen. 

Gebruik is gemaakt van Jantje Beton, Gehandicapte Kind, VSB fonds, Woningstichting Patrimonium, stimuleringsfonds Oude en Nieuwe Land, Willem Hoekstra fonds, en Oranjefonds

W&B Consultants heeft bijna € 30.000 aan fondsen voor deze speeltuin binnen gehaald.